ZastępstwoProcesowe.pl

Bezpłatny portal pośrednictwa i zastępstwa procesowego

Oszczędność czasu to podstawa skutecznego rozwoju w zawodach prawniczych. Dlatego zapraszamy prawników do naszego portalu. Portal ma na celu sprawne, wiarygodne i szybkie pośrednictwo pomiędzy prawnikami poszukującymi zastępstwa reprezentacji w sądzie w innym mieście. Jest to przestrzeń skutecznej wymiany informacji i maksymalnego szacunku dla naszego czasu pracy.

Tutaj znajdziesz – najszybsze z możliwych – optymalne kontakty merytoryczne i zbudujesz swoją sieć wzajemnych zastępstw reprezentacji na przyszłość. Portal powstał w odpowiedzi na powtarzającą się potrzebę zastępstwa reprezentacji wśród czynnych prawników i w tym obszarze wspiera ich rozwój zawodowy. Zapraszamy do współpracy każdego, kto zechce budować swoje relacje zawodowe przy użyciu tej użytecznej i skutecznej przestrzeni. Czas to pieniądz, a czas załatwienia sprawy do pieniądz do potęgi.

Darmowy serwis i nieograniczone możliwości komunikacyjne

Podstawowym celem portalu jest wirtualne pośrednictwo pomiędzy prawnikami z różnych miast, którzy aktywnie i odpowiedzialnie poszukują zastępstwa reprezentacji w sądzie. Serwis jest całkowicie darmowy, nie wymaga żadnych opłat abonamentowych ani za skutecznie zrealizowane zastępstwo procesowe. Powstała z szacunku dla czasu prawników i z uwagi na konkretną potrzebę dobrze przygotowanych zastępstw. Szybkie znalezienie zastępstwa to niekiedy klucz do sukcesu w załatwieniu sprawy. Wiemy, że sieć pozytywnych, wspierających, wiarygodnych i rzetelnych kontaktów w tym obszarze budowana jest stopniowo, ale jej działania motywują w całej karierze, dlatego umożliwiamy w serwisie pośrednictwo wirtualne.

W serwisie działa poczta wewnętrzna, umożliwiająca wysyłanie, odbieranie i archiwizowanie wiadomości prywatnych pomiędzy prawnikami. Dzięki temu możliwe staje się budowanie sieci kontaktów i korzystanie z nich w różnych okolicznościach świadczenia usług prawnych. To taka baza danych, którą tworzą użytkownicy naszego serwisu.

Dbamy także o jego dostępność oraz przejrzystość i intuicyjność działań on line, dzięki czemu stale dostępna jest duża liczba ofert. Jednym z najważniejszych czynników oszczędności czasu jest prosty fakt, iż nie trzeba już dzwonić do Okręgowej Rady Adwokackiej ani Okręgowej Izby Radców Prawnych, aby znaleźć dostępnego i dyspozycyjnego substytuta. W serwisie przygotowaliśmy aktywny panel kontaktów z różnych miast, co sprawia, że znalezienie osoby mogącej podjąć się zastępstwa procesowego z innego regionu Polski stało się łatwe i szybkie. Aby zaoszczędzić użytkownikom zbędnych dyskusji o szczegółach finansowych zastępstwa opracowaliśmy specjalny system wystawiania zleceń i ogłoszeń, który uwzględnia: datę, miejsce, rodzaj zlecenia, czas jego trwania oraz gwarantowane wynagrodzenie.

Zastępstwo Procesowe

Dzięki takiej precyzji przegląd ogłoszeń i wybór zleceń staje się dużo łatwiejszy, bo dalszą część kontaktu może wypełnić już wyłącznie merytoryczna treść. Przygotowaliśmy również dedykowany system wyszukiwania zleceń z danego miasta, dzięki czemu skutecznie wyszukiwać można także uwzględniając tę kategorię danych.

Istnieje także opcja wstępnego określenia preferowanych lokalizacji dla zastępstwa, które interesuje konkretnych użytkowników. Nasz serwis nie wymaga również ciągłego monitorowania, bo powiadomienia o nowych zleceniach wysyłane są automatycznie. Wszystkie, powyższe rozwiązania służą maksymalnej skuteczności merytorycznej i minimalnej inwestycji czasowej.

 Gwarantujemy bezpieczne i szybkie znalezienie zastępstwa 

Nasz serwis umożliwia za darmo znalezienie najodpowiedniejszej osoby o największych możliwościach merytorycznych i zdeklarowanej przez nią dyspozycyjności. Serwis gromadzi czynnych specjalistów z danej dziedziny prawa, której poszukuje jego użytkownik. Gwarancja jakości merytorycznej to założona wstępnie weryfikacja użytkowników serwisuNie ma tu możliwości pomyłki lub nieetycznych, niemerytorycznych zachowań. Serwis umożliwia zatem bezpieczne zastępstwo prawne, w szczególności zastępstwo procesowe, także przed prokuraturą i policją. Reprezentacja tak wybrana gwarantuje skuteczne zastępstwo prawne.

Dzięki takim szczegółowym, rzetelnym i systematycznym systemom weryfikacji naszych oferentów każda kancelaria może liczyć na świetne rezultaty, a przede wszystkim: każdy prawnik korzystający z naszego serwisu ma pewność, że wybrany do współpracy adwokat lub radca prawny jest osobą o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu merytorycznym, nieposzlakowanej opinii środowiskowej i jego akces do serwisu został wielokrotnie zweryfikowany. W ten sposób wybór osoby substytuta i warunków jego pracy staje się naprawdę komfortowy, łatwy i szybki.

Inne miasto w realizacji procesu to już nie problem organizacyjny 

Dzięki aktywnościom możliwym za pośrednictwem naszego serwisu substytucja procesowa przestaje być problemem organizacyjnym. Substytut dobierany jest tak szybko, jak to możliwe. Z doświadczenia wielu pokoleń prawników wiemy, że zdarza się, iż jeden proces angażuje różne sądy rejonowe.

To poważne wyzwanie dla prawników obsługujących jednocześnie kilka, różnych spraw. W sytuacjach procesów szczególnie rozległych i dotyczących powodów lub świadków prowadzących działalność lub aktywność na terenie całego kraju w grę wchodzą często różne sądy okręgowe i niekiedy – oddalone od siebie – sądy apelacyjne. Kiedyś tego typu okoliczności prowadzenia spraw były trudnościami organizacyjnymi dręczącymi prawników, bo znalezienie możliwego zastępstwa procesowego odbywało się metodą prób i błędów. Należało wykonać dziesiątki telefonów lub uruchomić sieci informacyjne w różnorodnych kontaktach środowiskowych, co zwykle wiązało się z godzinami straconymi na poszukiwania merytorycznego i dyspozycyjnego substytuta.

Doświadczeni prawnicy o tego typu akcjach poszukiwawczych opowiadają po latach wiele intrygujących anegdot. Dziś, dzięki przestrzeni wirtualnej i jej mobilności, baza danych merytorycznych, którą gromadzi nas serwis, rozwiązała wszystkie te problemy organizacyjne. Po prostu trzeba ją przeszukać i znaleźć optymalne rozwiązanie, bo kwestie weryfikacji danych, sprawdzenia kandydatów na substytuta oraz wszelkie ryzyko wynikające z czynników ludzkich, jakimi są wszystkie współprace, stały się problemem technicznym, który wziął na siebie administrator bazy danych. Użytkownikowi serwisu zaś pozostaje wyłącznie decyzja o skorzystaniu z tego życiowego ułatwienia. I praca w dobrym towarzystwie, bo nasi prawnicy to osoby mobilne, otwarte, poszukujące doświadczeń merytorycznych i wiedzy procesowej w sprawach odbywanych na terenie całej Polski. Ich kariery zawodowe jasno wskazują, że są oni prawnikami gotowymi na duże wyzwania i dzięki temu właśnie ich klienci pochodzą z wszystkich regionów kraju. Z takimi ekspertami warto zawierać i podtrzymywać kontakty.

Polski rynek usług prawniczych to coraz więcej procesów cywilnych, stąd potrzeba transregionalnych sieci wsparcia merytorycznego 

W Polsce, wraz z podnoszeniem się finansowej i społecznej jakości życia wzrasta świadomość prawna obywateli. W związku z tym, dominujące kiedyś sprawy oparte o prawo karne i zwykle jeden, obsługujący ich większość w regionie wydział karny stopniowo, ilościowo ustępować zaczynają sprawom cywilnym i związanym z nimi postępowaniom odszkodowawczym. Coraz więcej Polaków zakłada sprawy z powództwa cywilnego i walczy o swoje interesy osobiste i finansowe. To zjawisko łączy się również z terytorialną mobilnością obywateli i ich bogatymi biografiami zawodowymi. Polacy pracują w różnych regionach kraju, a w różnych okresach wahadłowych ich biografii sytuacja ta ulega dalszym uszczegółowieniom.

Coraz mocniej rozpoznane przez tak zwanych zwykłych obywateli prawo cywilne motywuje ich do podejmowania spraw chociażby o naruszenie dóbr osobistych, dobrych warunków współpracy, czy szeregu innych czynników związanych bezpośrednio z preferowaną wysoką jakością życia osobistego oraz świadomie podejmowanym zatrudnieniem na otwartym rynku pracy.

Sprawy cywilne, których podejmują się obecnie polscy prawnicy mają swój przebieg niekiedy  w różnych regionach Polski, wszędzie tam, gdzie aktywności zawodowe i osobiste zaprowadziły klientów kancelarii prawnych. Specjalizowanie się w sprawach cywilnych oznacza nieraz w codziennej, rutynowej praktyce, że jeden wydział cywilny, w którym odbywa się sprawa jest oddalony od drugiego o setki kilometrów. I na to wyzwanie konieczności korelowania czasowego i przestrzennego prowadzonych spraw odpowiada właśnie nasz portal. Dzięki jego atutom rozwój zawodowy i sukces w kilku, równolegle koordynowanych sprawach, staje się nie tylko wykonalny, ale zaczyna być zdrowym nawykiem interpersonalnym. Polski rynek usług prawnych jest nadal sektorem rozwijającym się i umiejętność tego typu wirtualnej współpracy będzie wkrótce warunkiem sine qua non funkcjonowania zawodowego skutecznych kancelarii.

Zastępstwo Procesowe

Dziś już nikt nie może sobie przecież – jak kilka dekad temu – pozwolić na wykonywanie dziesiątków telefonów do różnych osób i instytucji prawnych, bytujących w różnych regionach Polski, tylko po to, aby skutecznie znaleźć merytorycznego i dyspozycyjnego substytuta. Opowieści takie należą już do sentymentalnej sfery wspomnień najstarszych i od dawna nieczynnych pokoleń prawników, kiedy to sprawy prowadziło się przez całe życie w jednym mieście. Ta miniona epoka to już dzieje bajeczne, bo rzeczywistość wymaga dziś skrajnej mobilności czasowej, przestrzennej i mentalnej. I na te właśnie potrzeby bycia na bieżąco, w kontakcie i pośrednictwie wirtualnym skutecznie odpowiada nasz bezpłatny serwis.

Dzięki udogodnieniom w nim przygotowanym baza sieci kontaktów może być gotowym, wirtualnym notatnikiem do korzystania z niego w każdych okolicznościach zawodowych. Internet zapewnia nam przecież komfort dostępu do osób i danych bez konieczności sięgania do opasłych tomów notatek, wizytówek i numerów telefonów. Ta szansa oznacza także możliwość podejmowania spraw, które pchną do przodu naszą karierę, niezależnie od regionu Polski, w którym ją rozpoczynaliśmy. Do serwisu warto więc zaglądać nawet po to, aby rozpoznać zasoby środowiskowe i merytoryczne aktywnych zawodowo prawników.